Julkisivusaneeraus
Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen
Maalaamo

Rapatut julkisivut

Vaajakummun koulu, Vaajakoski

Takaisin Julkisivusaneeraukseen

Rappaus kuuluu olennaisena osana näyttävään rakennukseen. Se toimii sekä vanhassa että nykypäivän rakennuksissa. Suoritamme kaikentyyppisiä rappauksia sisä ja ulkotiloihin.

Valtteinamme on laaja tuntemus eri kiviaineksista ja menetelmistä.

Puujulkisivut
Betonijulkisivut
Lämpörappaus
Levyverhoukset

Tikan koulu, Jyväskylä
Mikkelin Lyseo
Mikkelin lääninhallitus
Suomen maalarimestariliiton jäsen